Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

Gramatyka języka angielskiego


Repetytorium gramatyczne z angielskiego

Podstawowe:


Alfabet angielski

Odmiana czasownika 'to be' przez osoby

Odmiana czasownika 'mieć' przez osoby

There is / there are
+ dokładna analiza

Czasy:


ogólnie:

Czasy, praktyczne zastosowanie wraz z przykładami (projekt ucznia)

Czasy, budowa i przykady - obrazkowa prezentacja ucznia

Praktyczny przewodnik po najważniejszych czasach gramatycznych

teraŸniejsze:


Present Simple - szczegółowe omówienie budowy
+ dokładna analiza
Present Continuous - szczegółowe omówienie budowy
Present Simple / Present Continuous - różnice
Present Perfect - szczegółowe omówienie budowy
+ dokładna analiza

Present Perfect Continuous - szczegółowe omówienie budowy
+ dokładna analiza

przeszłe:


Past Continuous - szczegółowe omówienie budowy
Past Simple - szczegółowe omówienie budowy
Past Perfect / Past Perfect Continuous - szczegółowe omówienie budowy

przyszłe:

Future Simple - szczegółowe omówienie budowy

To be going to - szczegółowe omówienie budowy

Future Perfect - szczegółowe omówienie budowyCzęści mowy:

Rzeczowniki

Czasowniki nieregularne
+ rozszerzona lista czasowników

Czasowniki regularne

Czasowniki frazalne

Czasowniki modalne
Przymiotniki

Kolejność przymiotników

Połšczenie przymiotników z przyimkami

Stopniowanie przymiotników

Przysłówki - przysłówki częstotliwości

Interpunkcja:

Przecinek


Pozostałe zagadnienia gramatyczne:


Mowa zależna
Mowa zależna - zamiana czasów i okoliczników
Tryby warunkowe
Strona bierna - szczegółowe omówienie budowy i zamiany
Strona bierna - szczegółowe omówienie

Strona bierna - wyjaśnienie, praktyczny przewodnik

Question tags

Causative 'Have'

Wish
Wyrażenia slangowe
Przedimki
Przyimki

Przyimki - kompletny zestaw

Some / any


Gramatyka dla dzieci (wyjaśnienia przygotowane specjalnie dla dzieci):

PRESENT SIMPLE
PRESENT CONTINUOUS
ODMIANA CZASOWNIKA „TO BE”

ODMIANA CZASOWNIKA „HAVE GOT”

PRZEDIMEK NIEOKREŚLONY A/AN

PRZYMIOTNIKI


Gramatyka dla zaawansowanych

Inductive and deductive approach to grammar