Serwis pasjonatów języka angielskiego

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

Twoja wyszukiwarka

Prezentacja czasu 'Present Continuous' autor: Piotr Długaszek

2010.10.04MENU1.STRUKTURA

2.ZASADY TWORZENIA KOŃCÓWKI -ING

3.UŻYCIE CZASU

4.CHARAKTERYSTYCZNE OKREŚLENIA CZASU

5.CZASOWNIKI STATYCZNE

6.INFORMACJE DODATKOWE
STRUKTURAPOWRÓT DO MENU


Zdania w czasie Present Continuous budujemy z użyciem czasownika „to be”. Więcej informacji o sposobie użycia i odmianie przez osoby w osobnej sekcji.Przykłady zdań:zdania twierdzące:

1.I am playing football now.(Gram teraz w piłkę nożną)

2.She is sitting in her room.(Ona siedzi w swoim pokoju)

3.My uncle is reading a book at present.(Mój wujek czyta książkę)

4.My neighbours are having dinner now.(Moi sąsiedzi jedzą obiad)

5.Karen and Peter are riding a bike.(Karen i Piotr jeżdżą na rowerze)zdania pytające:

1.Is she drawing a cat now?(Czy ona rysuje teraz kota?)

2.Are you watering the plants?(Czy ty podlewasz kwiatki?)

3.Are we throwing a party tonight?(Czy my organizujemy imprezę dziś wieczorem)?

4.Why are Kate and Tom waiting there?(Dlaczego Kate i Tom czekają tam?)

5.What is your brother looking at?(Na co się patrzy twój brat?)zdania przeczące:

1.I am not touching it.(Ja tego nie dotykam)

2.Susan is not ironing her clothes now.(Susan nie prasuje teraz swoich ubrań)

3.We are not cheating!(My nie ściągamy/oszukujemy!)

4.It is not raining at the moment.(Nie pada teraz)

5.I am not playing with dolls now.(Nie bawię się teraz lalkami)ZASADY TWORZENIA KOŃCÓWKI -INGPOWRÓT DO MENU


1.W czasownikach zakończonych na -e opuszczamy tą końcówkę i dodajemy końcówkę-ingdance – dancing
write –writing
make – making


WYJĄTKI:


tiptoe – tiptoeing
age – ageing


2.W czasownikach jednosylabowych i niektórych dwusylabowych zakończonych spółgłoską, przed którą znajduje się samogłoska, po dodaniu końcówki ing spółgłoska ta ulega podwojeniu, np.:swim - swimming
set – setting
get – getting
sit – sitting
hit - hitting


Do wyjątków możemy zaliczyć czasowniki zakończone na –w lub –x. Tych spółgłosek nie podwajamy!know – knowing
bow – bowing
fix – fixing


3.W czasownikach zakończonych na -ee nie opuszczamy żadnych liter; tylko dodajemy końcówkę-ing, np.:


see – seeing
knee – kneeing


4.W czasownikach zakończonych na -ie , końcówkę tą zamieniamy na -ying.die – dying
lie - lying
tie – tying
UŻYCIE CZASUPOWRÓT DO MENUCzasu Present Continuous używamy dla czynności:


1.odbywających się w chwili mówienia o nich, np.:


My father is watching TV at the moment.
(Mój tata ogląda teraz telewizję)

I am playing computer games now.
(Gram teraz w gry komputerowe)

2. rozwijających się lub zmieniających nawet, jeśli są długotrwałe, np.:


The climate is getting colder.
(Klimat się ochładza)

The prices are rising at present.
(Ceny wzrastają)

My son is getting bigger every day.*
(Mój syn rośnie każdego dnia)

*Należy zauważyć, że w powyższym zdaniu pomimo wyrażenia every day, które jest charakterystycznym określeniem dla czasu Present Simple, został użyty czas teraźniejszy ciągły (Present Continuous), ponieważ mój syn rośnie, staje się większy każdego nowego dnia, więc jest to pewnego rodzaju zmiana, która dzieje się w chwili obecnej.


**W zdaniach tego typu najczęściej spotkamy następujące czasowniki: get, change, become, increase, rise, fall, grow, improve, begin, start, np:


a)His grades are improving. (Jego oceny się polepszają)

b)Tom is changing for better. (Tom zmienia się na lepsze)

c)The temperatures are falling. (Temperatury spadają)

3. zaplanowanych na niedaleką przyszłość, np.:


My friend is throwing a party tonight.
(Mój przyjaciel organizuje imprezę dziś wieczorem)

They are going on a trip tomorrow.
(Oni wyjeżdżają jutro na wycieczkę)

4. powtarzających się, które często powodują czyjąś irytację lub zdenerwowanie, np.:


You are always leaving your dirty clothes on the floor!
(Ty zawsze zostawiasz brudne ubrania na podłodze!)

She is constantly misbehaving! (Ona ciągle się źle zachowuje!)

*Zdania takiego typu najczęściej kończą się wykrzyknikiem oraz zawierają w sobie wyrażenia: always, forever, constantly.


**Konstrukcje takiego typu niekoniecznie odnoszą się tylko do czynności irytujących. Możemy tutaj również mówić o rzeczach, które dzieją się często, ale są nieoczekiwane i niezaplanowane.Porównajmy poniższe przykłady:

W zdaniu nr.1 czynność jest regularna (stąd użycie Present Simple), bo zawsze, kiedy idziemy do kina to wcześniej umawiamy się w określonym miejscu, w tym wypadku: na przystanku autobusowym.


W zdaniu nr.2 czynność nie jest zaplanowana; zawsze, kiedy robię zakupy w danym sklepie to na niego „wpadam” i również zdanie nie musi sugerować, że spotykanie tej osoby jest dla nas irytujące.


5. które są tymczasowe / rozciągnięte w czasie, choć niekoniecznie w tej chwili wykonywane,np.:Kate is learning to drive
(Kaśka uczy się prowadzić auto)


ZNACZENIE 1

Z tego zdania możemy wywnioskować, że Kaśka jest w chwili obecnej w samochodzie razem z instruktorem i uczy się jazdy. Jest to zgodne z podstawowym założeniem czasu Present Continuous (czynność ma miejsce teraz)ZNACZENIE 2

Zgodnie z założeniem, że czas Present Continuous może być używany do sytuacji tymczasowych, możemy zinterpretować powyższe zdanie w następujący sposób: Kaśka chodzi na kurs i uczy się jeździć samochodem, np.: od zeszłego tygodnia ale również będzie kontynuowała swoją naukę w najbliższym czasie. Oznacza to również, że Kaśka niekoniecznie w tej chwili musi siedzieć w samochodzie. Może teraz być na zakupach lub na obiedzie, natomiast cały czas jest kursantką i będzie kontynuować naukę w chwili dogodnej dla siebie.
CHARAKTERYSTYCZNE OKREŚLENIA CZASUPOWRÓT DO MENU
CZASOWNIKI STATYCZNEPOWRÓT DO MENU


Czasowniki statyczne (wyrażające stany) nie posiadają formy czasu Present Continuous. Do nich możemy zaliczyć:


1. czasowniki określające postrzeganie zmysłowe:


see (widzieć), hear (słyszeć), smell (pachnieć), feel (czuć), taste (mieć smak)


2. czasowniki wyrażające uczucia i emocje:


feel (czuć), forgive (przebaczać), hate (nienawidzić), loathe (bardzo nienawidzić), like (lubić), dislike (nielubić), love (kochać), wish (życzyć), mind (być zły, zirytowany), enjoy (lubić bardzo)


3. czasowniki wyrażające stany intelektualne:


know (wiedzieć), realise (zdawać sobie sprawę z czegoś), understand (rozumieć), think (uważać, sądzić), appear/seem (wydawać się), remember (pamiętać), believe (wierzyć), consider (uważać coś za coś), doubt (wątpić), expect (oczekiwać), imagine (wyobrażać), prefer (preferować), recognise (rozpoznawać), suppose (przypuszczać);

4. czasowniki komunikacyjne oraz wywołujące reakcje:


agree (zgadzać się), disagree (nie zgadzać się), deny (zaprzeczać), astonish (zadziwiać), impress (wywierać wrażenie), promise (obiecywać), please/satisfy (zadowalać), surprise (zaskakiwać);


5. inne:


be (być), belong (należeć), have (mieć), matter (mieć znaczenie), owe (być winnym/dłużnym), possess/own (posiadać), need (potrzebować), consist (składać się z), contain (zawierać), depend (zależeć), deserve (zasługiwać), lack (brakować), weigh (ważyć), fit (pasować);Okazuje się jednak, że niektóre z wyżej wymienionych czasowników mogą posiadać formę czasu Present Continuous pod warunkiem, że widoczna jest zmiana w znaczeniu danego czasownika.

Przykłady:

1.SEE


a)I see two cats sitting on the fence.
(Ja widzę dwa koty siedzące na płocie)
see = zdolność widzenia

b)I am seeing my dentist tomorrow.
(Ja mam jutro wizytę u dentysty)
see = mieć wizytę / iść na spotkanie

c)I see what you mean.
(Rozumiem co masz na myśli)
see= understand (rozumieć)

2. THINK


a)My friend thinks he knows everything.
(Mój przyjaciel uważa, że wie wszystko)
think = uważać / sądzić

b)She is thinking of studying English.
(Ona rozważa studiowanie angielskiego)
think = rozważać wykonanie czynności

3. HAVE


a)My grandparents have a big house in Puławy.
(Moi dziadkowie mają duży dom w Puławach)
have = mieć / posiadać

b)Tom is having serious problems.
(Tomek doświadcza poważnych problemów)
have = experience (doświadczać)

c)They are having dinner.
(Oni jedzą obiad)
have = eat (jeść)

d)They are having a wonderful time!
(Oni dobrze się bawią)
have = enjoy = like very much (lubić coś bardzo)

4. BE


a)Susan is mean.
(Susan jest skąpą osobą)

taki jest jej sposób bycia na co dzień / taki jest jej charakterb)Susan is being particulary generous this week.
(Susan jest szczególnie chojna w tym tygodniu)

Użycie czasu Present Continuous dla czasownika to be sugeruje, że Susan jest wyjatkowo chojna i jest to sytuacja tymczasowa; natomisat chojnośc to nie jest jej element charakteru, którym cechuje się na codzień

5. LOOK


a)Mary looks as if she’s going to faint.
(Wydaje się, że Mary zemdleje)
look = wydawać się

b)Mary is looking at the pictures.
(Mary przegląda obrazki)
look = przeglądać

6. APPEAR


My grandmother appears to be getting better.
(Wydaje się, że moja babcia zdrowieje)
appear = wydawać się

b)Lady Gaga is appearing on stage tonight.
(Lady Gaga występuje dziś wieczorem)
appear = dawać występ

7. SMELL


a)Your sweater smells of smoke.
(Twój sweter pachnie dymem)
smell = mieć zapach

b)Why are you smelling those flowers?
(Dlaczego wąchasz kwiatki?)
smell = wąchać

8. TASTE


a)The meal tastes of pepper.
(Danie ma smak papryki)
taste = mieć smak

b)She is tasting the cake.
(Ona próbuje ciasto)
taste = sprawdzać smak / kosztować potrawy

9. FEEL


a)Your hands feel smooth.
(Twoje ręce są gładkie)
feel = mieć powierzchnię (np.: gładką, chropowatą, itp)

b)Dad is feeling hot parts of this machine.
(Tata dotyka gorących części tej maszyny)
feel = touch (dotykać)

10. WEIGH


a)Karen weighs 70kg.
(Karen waży 70 kilogramów)
weigh = mieć wagę ciała

b)The shop assistant is weighing potatoes.
(Sprzedawca sprawdza wagę pomidorów)
weigh = sprawdzać wagę/ ważyć
INFORMACJE DODATKOWEPOWRÓT DO MENU


Często mamy problemy aby w zdaniach rozpoznać odpowiedni czas. Powinny w tym być pomocne charakterystyczne określenia czasu, a także bardzo dobra znajomość zastosowań czasów angielskich.Wyrażenia i zwroty takie jak: Listen!, Look! na początku zdań sugerują zastosowanie czasu Present Continuous, np.:Listen! Mary is singing (sing) a song.

(Posłuchaj, Mary śpiewa piosenkę)

Jeżeli mówimy do kogoś powyższe zdanie i zaczynamy od zwrotu Listen! (posłuchaj) to oczywiste jest, że dana czynność jest wykonywana w chwili obecnej.Look! She is running (run).

(Patrz, ona biega)

Podobnie jest w tym zdaniu; jeżeli mówimy Look! (popatrz / spójrz) to wiemy że obiekt / osoba, na którą skierujemy wzrok musi wykonywać czynność teraz / w momencie patrzenia.

Te dwa zwroty a także ich możliwe przekształcenia, np.: Listen carefully!, Look there!, Look at him!, etc. bardzo często występują w różnych testach, dlatego warto pamiętać, że dzięki nim również właściwie rozpoznamy czas.POWRÓT DO MENU


Materiał dodany zostanie na nową podstronę tworzoną przez autora, jej start już niedługo

admin
Dodaj komentarz:


Stolica Polski to:
Pokaż archiwum newsów

Ostatnie posty na forum

Szybka nawigacja po naszym serwisie:

Forum językowe - Forum serwisu 'English for you'

Promuj nas - Wejdź i zobacz jak można pomóc w promocji serwisu 'English for you'

Gramatyka języka angielskiego - Szczegółowo rozpisane czasy oraz inne zagadnienia związane z gramatyką

Pisanie po angielsku - Wyczerpująca instrukcja jak poprawnie pisać po angielsku

Angielski w pracy i biznesie - Wzór CV i listu motywacyjnego, przykładowe listy formalne, oferty pracy za granicą

Fonetyka - Symbole fonetyczne wraz z przykładami, podział głosek, ćwiczenia

Lekcje video - Ucz się angielskiego za pomocą podzielonych na poziomy zaawansowania i tematyką lekcji video

Telewizja z kanałami anglojęzycznymi - Ucz się angielskiego oglądając anglojęzyczne kanały podzielone na kategorie tematyczne

Egzamin gimnazjalny z angielskiego - Wszystko o egzaminie gimnazjalnym

Matura z angielskiego - Wszystko o nowej maturze

Kurs angielskiego od podstaw - Co kilka dni nowa lekcja dla początkujących, całość przy wsparciu lekcji video

Testy - Rozbudowany dział testów podzielonych na kategorie

Działy tematyczne - artykuły z prasy anglojęzycznej, starannie wyselekcjonowane, do wykorzystania w referatach lub jako źródło ciekawych informacji

Egzaminy - Dokładne opisy niemal wszystkich egzaminów językowych od polskich takich jak matura, egzamin gimnazjalny do certyfikatów \'Cambridge\', statystyki zdawalności, opłaty oraz aktualne informatory.

Download - Programy, słowniki, oraz gry edukacyjne skutecznie wspomagające w nauce wraz z opisami i co najważniejsze ZA DARMO

Dla dzieci - Tu z kolei znajdziecie nauką od podstaw, całość podzielona na kategorie w kolorowej oprawie oraz z wymową bez koniecznosci znajomości zapisu fonetycznego

Gry i zabawy online - Pograj w gry edukacyjne bezpośrednio na stronie

Prace uczniów - Czym byłaby teoria bez praktyki, oryginalne prace uczniów podzielone na kategorie, kolorowe projekty tematyczne uczniów + Własne strony uczniów

Kolorowe projekty - Kolorowe projekty uczniów (słownictwo tematyczne)

Dla nauczyciela - Metodyka nauczania, ciekawe zabawy oraz ćwiczenia do wykorzystania na lekcji języka angielskiego wraz z konspektami i wykorzystanymi materiałami

Zapytaj nauczyciela - Na stronie cały czas dyżurują nauczyciele, którzy chętnie bezpłatnie pomogą, odpowiedź otrzymasz bezpośrednio na mail

Newsy ze świata - Bądź na bieżąco, aktualne wiadomości z podziałem na kategorie + Radio BBC

Tematyczne blogi naszych dziennikarzy i redaktorów:

Angielski dla dzieci - Piosenki, gry i zabawy, gramatyka dla dzieci

Emigracja krok po kroku... - Poradnik dla wyjeżdzających na Wyspy

Jottings of interstellar roamer - czyli notes niecodzienny - wspólnie przekroczmy bariery w odbiorze piękna, które nas otacza

Kraje anglosaskie - Historia, literatura, kultura USA i Wielkiej Brytanii

Popkultura USA i Wielkiej Brytanii - Moda, filmy, muzyka, sposób spędzania wolnego czasu za Ocenanem i na Wyspach + radio na stronie

Co warto zobaczyć w USA i Wielkiej Brytanii - Ciekawe miejsca i ludzie okiem podróżnika

Jamajka - wyspa słońce, była kolonia, kraj anglojęzyczny - Ciekawe miejsca, ludzie, kultura okiem pasjonatki

Kanada - kraj klonowego liścia - Ciekawe miejsca, ludzie, kultura okiem pasjonatki

Legal English - Podstawy prawniczego języka angielskiego

British Football - Strona poświęcona tematyce piłki nożnej na Wyspach

Wydawnictwo 'The Teacher' - Dzięki współpracy z wydawnictwem 'The Teacher' dostępne są w naszym serwisie artykuły z zakresu m.in metodyki lub kultury Anglii i innych krajów anglojęzycznych

Język niemiecki dla uczniów i nauczycieli - Język niemiecki, artykuły, materiały, egzaminy

Rak jelita grubego - Serwis partnerski z informacjami o raku jelita grubego

Wszystkie materiały znajdujące się w serwisie 'English for you' chronione są prawami autorskimi. Serwis ma charakter społecznościowy i jest tworzony przez kilkudziesięciu redaktorów. W przypadku zauważenia naruszenia praw autorskich, proszę zgłaszać materiał do moderacji: biuro@jezykangielski.org Życzymy owocnej nauki.

Nasze Artykuły

rogLewo
rogPrawo

Subskrypcja

Nowości, artykuły, materiały, testy, oferta pomocy wprost na Twój email


Księga gości


Powiadamiacz

Jeżeli chcesz, żeby Twój znajomy również odwiedził nasz serwis wpisz Jego email


All Rights Reserved