Serwis pasjonatów języka angielskiego

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

Twoja wyszukiwarka

Kolejny przykład scenariusza zajęć korekcyjno - kompensacyjnych (Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu w odniesieniu do nauki j.angielskiego- cz. III)

2010.10.20

Scenariusz 2

Na początek

1.Ćwiczenie relaksacyjne po całym dniu nauki w szkole i zwiększające pozytywne nastawienie do terapeuty : Zdmuchiwanie problemów : www.sloneczko.hi.pl/zalaczniki/art/060305212036.doc 
Nauczyciel spokojnym głosem odczytuje treść ćwiczenia:
Stajemy w szerokim rozkroku. Próbujemy po wdechu silnie wydmuchnąć z siebie  powietrze.

Teraz wychowawca sugeruje, by dzieci pomyślały  o tym, co je złości, przeszkadza,  drażni, wprawia w niepewność. O tym wszystkim myślimy wyrzucając z siebie kolejny strumień powietrza. Z całą siłą i zaangażowaniem. Pozbyliśmy się  niepewności i zwątpienia. Teraz sugerujemy, że każdy wdech - to nowa siła i energia , radość. Kilka wdechów, podczas których dzieci koncentrują się na tym, że wpływa w nie dobra energia  i moc do pokonywania trudności.

1.Temat: Ćwiczenia wymowy : związek liter i dźwięków.
- Ćwiczenia relacji głoska:  / 3: / ( samogłoska – długie e) – litery :,  „ir”,  „ur”, ,„er”,także -or

2.Cele ogólne:

- usprawnienie koordynacji  słuchowo- wzrokowej, ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej , pamięci wzrokowej

- podniesienie motywacji ucznia,

- zwiększenie pozytywnego nastawienia do zajęć.

3.Cele operacyjne:

-Uczeń potrafi wytworzyć samodzielnie głoskę / 3:/

- Uczeń potrafi przeczytać przećwiczone i nowe wyrazy , których zapis ortograficzny powoduje wymowę tej głoski ,

- Uczeń potrafi swobodnie odczytywać zdania, w których znajdują się wyrazy zawierające tę głoskę ,

- Uczeń jest  świadomy istniejących  wyjątków w języku angielskim  dotyczących zapisu ortograficznego a wymowy.

4.Metody: słowna, czynna

5.Forma: praca indywidualne z uczniem

6.Środki dydaktyczne:

-plansza z symbolami fonetycznymi zwłaszcza ćwiczonej głoski,
- przykłady wyrazów z podobnymi  polskimi głoskami ,
- kartka z wyrazami zawierającymi głoskę / 3:/, kolorowe flamastry
- tabela z wyrazami ( obrazkami) podzielonymi na odpowiedni zapis ortograficzny,
- zdania z usuniętymi literami dla głoski / 3:/
-karton z wyrazami z jednym błędnym dźwiękiem
-obrazki przedstawiające wyraz zawierający głoskę /
3:/,
- tabela zawierająca cztery sposoby zapisu głoski / 3:/

Przebieg zajęć:

1.Ćwiczenia na materiale nieliterowym  usprawniające percepcję słuchową i koordynacje słuchowo- wzrokową : Wysłuchanie piosenki w języku angielskim dla przestawienia się ucznia na ćwiczenia terapeutyczne języku angielskim.
Uczeń wysłuchuje wraz z nauczycielem tekst piosenki , śledząc jednocześnie tekst piosenki napisany na kartce. Uczeń ma w tekście podkreślone wyrazy zawierające głoskę / 3:/. Nauczyciel pyta się  dlaczego te wyrazy zostały wyróżnione w tekście.  "You Are Not Alone" –  M. Jackson
…………………..
Just the other night
I thought I heard you cry
Asking me to come
And hold you in my arms
I can hear your prayers
Your burdens I will bear
But first I need your hand
Then forever can begin
Everyday I sit and ask myself
How did love slip away
Something whispers in my ear and says
That you are not alone
For I am here with you
Though you're far away
I am here to stay
……………………….
For you are not alone
For I am here with you
Though we're far apart
You're always in my heart
For you are not alone
Whisper three words and I'll come running'
And girl you know that I'll be there
I'll be there

2. Ćwiczenie utrwalające zasady wymowy głoski i porównanie z polskimi podobnymi głoskami.
Nauczyciel z uczniem dokonują analizy porównawczej polskiej głoski – e  z angielską / 3:/ pod kątem miejsca artykulacji głoski, jej długości .
Do porównania nauczyciel wykorzysta pary wyrazów:  skecz  - skirt,    oraz   porówna również parę wyrazów w języku angielskim wyłącznie dla uzmysłowienia  trudności komunikacyjnych w przypadku źle wypowiedzianego wyrazu np.: head  - hurt , Ann- earn

3. Ćwiczenie na materiale nieliterowym:  Utrwalenie wymowy głoski / 3:/ przez wielokrotne powtarzanie z  nauczycielem głoski w różnych słowach bardziej , a później mniej znanych uczniowi . Nauczyciel pokazuje uczniowi wyraz lub go zapisuje na tablicy ,, pozwala uczniowi się przyjrzeć każdemu słowu przez chwilę a potem prosi ucznia o powtórzenie wyrazu na głos, ze zawróceniem uwagi na poprawne wybrzmienie tej głoski. Przykładowe wyrazy do pierwszego ćwiczenia i wykorzystane w kolejnych ćwiczeniach fonetycznych.
 ir-  skirt, shirt, dirt,
ur- nurse, furniture, hurt,
er- person, verb, herb,
or- world, word, worse,
wyjątki:
earn, heard, wear,

4. Ćwiczenie na materiale nieliterowym usprawniające percepcję wzrokowo- słuchową:

Loteryjka wyrazowa- łączenie w pary zapisu ortograficznego z obrazkiem zawierającym głoskę  / 3:/

Nauczyciel mówi uczniowi , aby przyjrzał się przygotowanych obrazkom , może powiedzieć co przedstawiają . Prosimy ucznia, aby nazwał obrazki po angielsku a nastopnie wyszukał właściwej pary liter występujących w tym wyrazie. Należy wybrać takie wyrazy, które uczeń już widział i wraz nauczycielem ćwiczył wymowę. Można wybrać wyrazy z polecenia 3.

5. Ćwiczenie na materiale literowym: Uzupełnianka (tabela) nauczyciel prosi ucznia aby uzupełnił tabele wpisując w odpowiednie miejsce przykłady wyrazów zawierających wybrany zapis ortograficzny. Można dodatkowo poprosić o wyróżnienie kolorem par liter w każdym wyrazie.

Np.:    worm, absurd,  third, personality, turn, answer, girl, word,
Głoska / 3:/ 
- ur
-er
-ir
-or
 
6. Ćwiczenie na materiale literowym dla wyćwiczenia pamięci wzrokowej :   Uzupełnianka  zdaniowa : Nauczyciel  daje uczniowi kilka zdań , w których znajdują się  słowa zawierające głoskę / 3:/, z tym że w miejscach, gdzie ta głoska występuje usunięto litery, zadaniem ucznia jest bazowanie na pamięci wzrokowej już przećwiczonych wyrazów i uzupełnienie popranie brakujących fragmentów zdań. Można dodatkowo poprosić o wykonanie polecenia w każdym zdaniu. Np.:
1.Colud you give some p….sonal information abort yourself?  /personal/
2.Write a definition for this w….d : teacher.  /word/
3.Name the kind of  f…..niture you hale got in your house.  /furniture/
4. How often do you wear sk….ts? / skirts/

7. Ćwiczenie usprawniające percepcję wzrokową i wzrokowo- słuchową : ćw. „Odd one out” ( Usuń niepasujący wyraz)
Uczeń otrzymuje na kartce wypisane lub przez nauczyciela na tablicy kilka grup wyrazowych, w każdej grupie znajdują się cztery wyrazy, których jeden nie pasuje do całej  grupy pod względem fonetycznym. Np.:

1.third word person heart
2.october shirt work skirt
3.nurture borrow workaholic heard

4.worstdirty head housework

8.Ćwiczenia na materiale nieliterowym : nazywanie obrazków ze szczególnym naciskiem na poprawną wymowę głosek.

Nauczyciel pokazuje uczniowi obrazki przedstawiające powtórzone i utrwalone w rożnych zadaniach wyrazy i prosi o nazwanie ich zwracając uwagę na prawidłowe wymawianie każdego wyrazu. Np.:
 
9.Ćwiczenie na materiale literowym : grupowanie wyrazów :tabela ortograficzno – fonetyczna. Uczeń jest poproszony aby teraz wyrazy z poprzedniego ćwiczenia ułożył we właściwej kolumnie wyraz pasujący do danej kategorii. Tabela może być narysowana na dużej kartce lub na tablicy przez nauczyciela. Uczeń układa obrazki w odpowiedniej kolumnie lub przypina za pomaca magnesów obrazek pod odpowiednią kolumną. Wyrazy z ćwiczenia  8
 
głoska / 3:/
- ur
-er
-ir
-or
 
10. Na zakończenie zajęć w tym dniu: ćwiczenie odprężające.  Nauczyciel spokojnym głosem odczytuje treść ćwiczenia:
www.sloneczko.hi.pl/zalaczniki/art/060305212036.doc
W tajemniczym ogrodzie.
Dzisiaj udamy się w wyobraźni do tajemniczego ogrodu.
Siadamy lub kładziemy się wygodnie, zamykamy oczy. Spokojnie oddychamy, zapominamy powoli o otoczeniu i problemach, czujemy wewnętrzny spokój...
Wyobraź sobie, że jesteś w pięknym, tajemniczym ogrodzie. Rozglądasz się wokoło...
Twoją uwagę przyciągają piękne  CZERWONE tulipany. Cała polana ! Patrzysz  i sycisz wzrok  tą czerwienią. Jak tu pięknie....Idziesz dalej...Oto POMARAŃCZOWE róże. Właśnie  otwierają swe pąki , dotknij delikatnie jednej...Popatrz, jaka piękna jest natura! Dalej ŻÓŁTE żonkile. Cała polana. Nie możesz oderwać wzroku od pięknej żółci. Chciałbyś położyć się i zasnąć. Ale szkoda ci kwiatków .Kładziesz się w ich pobliżu, na ZIELONEJ trawie. Jest miękka, puszysta jak dywanik. Patrzysz, sycisz wzrok pięknem zieleni. Odczuwasz radość i przypływ energii. Nad tobą BŁĘKIT nieba. Żadnej chmurki zakłócającej harmonię tego magicznego miejsca. Jesteś spokojny i zrelaksowany ...Cóż to?
Na niebie pojawił się ptak w kolorze INDYGO ( granatowo - fioletowym) i leci wprost do ciebie. Nie boisz się go, czujesz się dobrze i bezpiecznie, obserwujesz jego lot. Przyfrunął...
W pyszczku trzyma FIOLETOWĄ lilię dla ciebie. To symbol prawości i odwagi. Niech doda ci sił w codziennych zmaganiach.
Trzymasz lilię i jesteś szczęśliwy. Czujesz się doskonale.
To uczucie wywołałeś sam. Możesz je przywołać w pamięci, kiedy tylko zechcesz.
Otwórz teraz powoli oczy....przeciągnij się.....Wróć silniejszy do rzeczywistości.

Materiał dodany zostanie do działu 'Dla nauczyciela' http://www.jezyk(...)iel.html

admin
Dodaj komentarz:


Stolica Polski to:
Pokaż archiwum newsów

Ostatnie posty na forum

Szybka nawigacja po naszym serwisie:

Forum językowe - Forum serwisu 'English for you'

Promuj nas - Wejdź i zobacz jak można pomóc w promocji serwisu 'English for you'

Gramatyka języka angielskiego - Szczegółowo rozpisane czasy oraz inne zagadnienia związane z gramatyką

Pisanie po angielsku - Wyczerpująca instrukcja jak poprawnie pisać po angielsku

Angielski w pracy i biznesie - Wzór CV i listu motywacyjnego, przykładowe listy formalne, oferty pracy za granicą

Fonetyka - Symbole fonetyczne wraz z przykładami, podział głosek, ćwiczenia

Lekcje video - Ucz się angielskiego za pomocą podzielonych na poziomy zaawansowania i tematyką lekcji video

Telewizja z kanałami anglojęzycznymi - Ucz się angielskiego oglądając anglojęzyczne kanały podzielone na kategorie tematyczne

Egzamin gimnazjalny z angielskiego - Wszystko o egzaminie gimnazjalnym

Matura z angielskiego - Wszystko o nowej maturze

Kurs angielskiego od podstaw - Co kilka dni nowa lekcja dla początkujących, całość przy wsparciu lekcji video

Testy - Rozbudowany dział testów podzielonych na kategorie

Działy tematyczne - artykuły z prasy anglojęzycznej, starannie wyselekcjonowane, do wykorzystania w referatach lub jako źródło ciekawych informacji

Egzaminy - Dokładne opisy niemal wszystkich egzaminów językowych od polskich takich jak matura, egzamin gimnazjalny do certyfikatów \'Cambridge\', statystyki zdawalności, opłaty oraz aktualne informatory.

Download - Programy, słowniki, oraz gry edukacyjne skutecznie wspomagające w nauce wraz z opisami i co najważniejsze ZA DARMO

Dla dzieci - Tu z kolei znajdziecie nauką od podstaw, całość podzielona na kategorie w kolorowej oprawie oraz z wymową bez koniecznosci znajomości zapisu fonetycznego

Gry i zabawy online - Pograj w gry edukacyjne bezpośrednio na stronie

Prace uczniów - Czym byłaby teoria bez praktyki, oryginalne prace uczniów podzielone na kategorie, kolorowe projekty tematyczne uczniów + Własne strony uczniów

Kolorowe projekty - Kolorowe projekty uczniów (słownictwo tematyczne)

Dla nauczyciela - Metodyka nauczania, ciekawe zabawy oraz ćwiczenia do wykorzystania na lekcji języka angielskiego wraz z konspektami i wykorzystanymi materiałami

Zapytaj nauczyciela - Na stronie cały czas dyżurują nauczyciele, którzy chętnie bezpłatnie pomogą, odpowiedź otrzymasz bezpośrednio na mail

Newsy ze świata - Bądź na bieżąco, aktualne wiadomości z podziałem na kategorie + Radio BBC

Tematyczne blogi naszych dziennikarzy i redaktorów:

Angielski dla dzieci - Piosenki, gry i zabawy, gramatyka dla dzieci

Emigracja krok po kroku... - Poradnik dla wyjeżdzających na Wyspy

Jottings of interstellar roamer - czyli notes niecodzienny - wspólnie przekroczmy bariery w odbiorze piękna, które nas otacza

Kraje anglosaskie - Historia, literatura, kultura USA i Wielkiej Brytanii

Popkultura USA i Wielkiej Brytanii - Moda, filmy, muzyka, sposób spędzania wolnego czasu za Ocenanem i na Wyspach + radio na stronie

Co warto zobaczyć w USA i Wielkiej Brytanii - Ciekawe miejsca i ludzie okiem podróżnika

Jamajka - wyspa słońce, była kolonia, kraj anglojęzyczny - Ciekawe miejsca, ludzie, kultura okiem pasjonatki

Kanada - kraj klonowego liścia - Ciekawe miejsca, ludzie, kultura okiem pasjonatki

Legal English - Podstawy prawniczego języka angielskiego

British Football - Strona poświęcona tematyce piłki nożnej na Wyspach

Wydawnictwo 'The Teacher' - Dzięki współpracy z wydawnictwem 'The Teacher' dostępne są w naszym serwisie artykuły z zakresu m.in metodyki lub kultury Anglii i innych krajów anglojęzycznych

Język niemiecki dla uczniów i nauczycieli - Język niemiecki, artykuły, materiały, egzaminy

Rak jelita grubego - Serwis partnerski z informacjami o raku jelita grubego

Wszystkie materiały znajdujące się w serwisie 'English for you' chronione są prawami autorskimi. Serwis ma charakter społecznościowy i jest tworzony przez kilkudziesięciu redaktorów. W przypadku zauważenia naruszenia praw autorskich, proszę zgłaszać materiał do moderacji: biuro@jezykangielski.org Życzymy owocnej nauki.

Nasze Artykuły

rogLewo
rogPrawo

Subskrypcja

Nowości, artykuły, materiały, testy, oferta pomocy wprost na Twój email


Księga gości


Powiadamiacz

Jeżeli chcesz, żeby Twój znajomy również odwiedził nasz serwis wpisz Jego email


All Rights Reserved