Serwis pasjonatów języka angielskiego

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

Twoja wyszukiwarka

Pełna prezentacja czasu Present Perfect - zobacz szczegóły, autor: Piotr Długaszek

2010.11.13MENU1.CZASOWNIK W PRESENT PERFECT

2.STRUKTURA

3.UŻYCIE CZASU

4.CHARAKTERYSTYCZNE OKREŚLENIA CZASU

4.INFORMACJE DODATKOWECZASOWNIK W PRESENT PERFECTPOWRÓT DO MENU


Czasowniki w czasie Present Perfect dzielimy na dwie grupy:

czasowniki regularne (te, które otrzymują końcówkę -ed lub -d), np:

work - worked

czasowniki nieregularne (uczymy się ich na pamięć bo ich odmiana nie posiada własnych reguł), np:

go - went - gone

Listę czasowników nieregularnych znajdziesz tutaj -->STRUKTURAPOWRÓT DO MENU


ZDANIA TWIERDZĄCE


W zdaniach twierdzących operatorem w zdaniu jest HAVE. Należy pamiętać, że dla osób he / she / it przyjmuje on formę HAS.

ZDANIA PYTAJĄCE

Zdania pytające konstruujemy za pomocą inwersji, czyli przestawiamy szyk w zdaniu. Operator HAVE zajmuje teraz pierwszą pozycję w zdaniu.

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE


Pytania szczegółowe tworzymy identycznie jak zwykłe pytania, z tym, że słowa pytające, np: where, why, what itp, zajmują teraz pierwszą pozycję w zdaniu.

ZDANIA PRZECZĄCE


Zdania przeczące mają identyczną budowę jak zdania twierdzące; z tym, że po operatorze HAVE/HAS dodajemy NOT.

HAVE NOT = HAVEN'T

HAS NOT = HASN'T

KRÓTKIE ODPOWIEDZI

PRZYKŁADY ZDAŃ:

Zdania twierdzące:

1. I have managed to fix the radio. (Udało mi się naprawić radio.)

2. She has put her clothes away. (Ona odłożyła ubrania.)

3. Immigration officer has checked my passport. (Przedstawiciel urzędu imigracyjnego sprawdził mój paszport.)

4. Her friend has put me up for the night. (Jej przyjaciółka przenocowała mnie.)

5. They have just opened a new bank account. (Oni właśnie otworzyli nowy rachunek w banku.)

Zdania pytające:

1. Has Mary fastened the seat belts? (Czy Mary zapięła pasy?)

2. Have the teachers told your parents about your misbehaviour?(Czy nauczyciele powiedzieli twoim rodzicom o twoim złym zachowaniu?)

3. Who has devoured the whole lunch? (Kto zeżarł cały lunch?)

4. Has she decided yet? (Czy ona się już zdecydowała?)

5. Have your sons broken the window in my house? (Czy twoi synowie wybili okno u mnie w domu?)

Zdania przeczące:

1. I haven't cast a spell on him. (Nie rzuciłem na niego zaklęcia.)

2. The surgeon has not finished the operation yet. (Chirurg jeszcze nie skończył operacji.)

3. Austin hasn't graduated from Cambridge University yet. (Austin nie ukończył jeszcze Cambridge University.)

4. The war hasn't broken out yet. (Jeszcze nie wybuchła wojna.)

5. Arnold hasn't put out a cigarette. (Arnold nie zgasił papierosa. )UŻYCIE CZASUPOWRÓT DO MENU


Czasu Present Perfect używamy:1. dla czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i mają skutki w teraźniejszości.I can't go to the cinema because I have just broken my leg.

(Nie mogę iść do kina bo złamałem nogę.)

czynność zakończona w przeszłości = złamał nogę
efekt teraz = nie może chodzić, więc nie pójdzie do kinaShe has eaten her breakfast

(Zjadła właśnie swoje śniadanie.)

czynność zakończona w przeszłości = zjadła
efekt teraz = talerz jest pusty, jest najedzona2. aby wyrazić ideę zakończenia/końca, (najczęściej z: finish, do), np:

Finally! I have finished writing the test!

(W końcu! skończyłem pisać test!)


Teacher: Axel, have you done your homework?
Axel: I'm sorry. I haven't.

(T: Axel czy zrobiłeś pracę domową? A: Przykro mi ale nie.)3. dla przedstawiania najświeższych informacji, np:

TV presenter: And here are the news again: The Prime Minister has said that new law is being introduced now.

(TV presenter: a o to wiadomości: Minister powiedział, że nowe prawo jest wdrażane teraz.)TV presenter: And here are the news again: Road casualties have increased drastically since 2005.

(TV presenter: a o to wiadomości: Liczba śmiertelnych wypadków na drogach się zwiększyła.)

Natomiast jeżeli podajemy szczegóły dotyczące przedstawionej wiadomości wtedy zmieniamy czas z Present Perfect na Past Simple.
TV presenter: and here are the news again: The plane has just crashed in Poland.

TV presenter adds more details about the catastrophe: It crashed exactly at 5:45 near the Vistula river. Unfortunatelly, twenty people died.(TV presenter: a o to wiadomości: Właśnie rozbił się samolot w Polsce.)

(TV presenter dodaje szczegóły na temat katastrofy: Rozbił się dokładnie o 5:45 w pobliżu rzeki Wisły. Na nieszczęście zginęło 20 osób.)
4. dla wyrażenia czynności, która trwa lub powtarza się w nieograniczonym okresie zarówno przeszłości jak i teraźniejszości, np:

She has always worked as a nanny for years.

Ona pracowała jako niania od lat i dalej pracuje w tym zawodzie.


I have never liked cucumbers.

Nigdy nie lubiłem ogórków i nadal ich nie lubię.5. by podkreślić jak długo obecna sytuacja ma miejsce, np:

They have known one another since 2000.

(Oni znają się od 2000 roku.)We have always lived here.

(My zawsze tu mieszkamy.)


I have never liked your dad.

(Nigdy nie lubiłem twojego ojca - i nadal tak jest.)Możliwe jest również użycie czasu Past Simple z always, ever, never w stylu nieformalnym, np:
I always knew I could depend on you.

lub

I have always known .....


(Zawsze wiedziałem, że mogłem na tobie polegać)Did you ever see anything strange like that?

lub

Have you ever seen anything strange like that?

(Czy widziałeś coś tak dziwnego kiedykolwiek?)6. ze zdaniami skonstruowanymi z: this/it/that is the first/only/best, etc, np:

This is the first time I have seen such a grammar rule.

(To jest pierwszy raz jak widzę taką zasadę z gramatyki.)


It is one of the most outstanding performances I have ever seen.

(To jest jeden z najbardziej wybitnych/wyróżniających się występów jaki kiedykolwiek widziałem.)7. do wyrażania doświadczeń bez precyzowania kiedy to było (często z: never, ever), np:

I have never been to Paris.

(Nigdy nie byłem w Paryżu.)


She has seen it.

(Ona już to widziała.)

Have they ever tried Polish cuisine?

(Czy kiedykolwiek próbowali polską kuchnię?)
8. gdy wspominamy o osiągnięciach całego społeczeństwa, ludzkości, np:

Man has walked on that planet.

(Człowiek spacerował po tej planecie)

Man has found a cure to cancer.

(Człowiek odkrył lek na raka.)

CHARAKTERYSTYCZNE OKREŚLENIA CZASUPOWRÓT DO MENU

FOR vs SINCE

Przyimka FOR używamy, kiedy chcemy wyrazić jak długo dana czynność się odbywa.
OKREŚLENIA Z FOR
Przyimek SINCE określa, od jakiego momentu w przeszłości trwa dana czynność.
OKREŚLENIA Z SINCE


JUST vs ALREADYJUST = właśnie (krótki czas temu), zawsze pomiędzy operatorem HAVE / HAS a głównym czasownikiem.

PRZYKŁAD 1

a)I have just finished writing my essay.

(Właśnie skończyłem pisać esej.)

PRZYKŁAD 2

b)Max has just gone. (Max właśnie wyszedł.)ALREADY = już (rozmówca nie wie, że już coś nastąpiło), zawsze pomiędzy operatorem HAVE / HAS a głównym czasownikiem.

PRZYKŁAD 1

a)A: What time are Susan and Peter coming?
B: They have already arrived.


(A: Kiedy Susan i Peter przychodzą?)
(B: Oni już przyjechali.)

Rozmówca A nie wiedział, że dana czynność już nastąpiła, nie spodziewał się tego.


PRZYKŁAD 2

b)A: Let me introduce my friend. This is Kate.
B: I know her. We have already met.

(A: Pozwól, że ci przedstawię moją przyjaciółkę)
(B: Znam ją. My się już poznaliśmy.)

Rozmówca A nie wiedział, że B już kiedyś poznał Mary, nie spodziewał się tego dlatego chciał przedstawić swoją przyjaciółkę.
YETYET zasadniczo występuje w pytaniach i przeczeniach. W zdaniu występuje na końcu.

1. YET = już (w pytaniach)

PRZYKŁAD 1

a)Has she reached a decision yet?

(Czy ona już podjęła decyzję?)


2. YET = jeszcze (w przeczeniach)

PRZYKŁAD 1

a)I haven't dug a path through the snow yet.

(Jeszcze nie wykopałem ścieżki w śniegu.)

INFORMACJE DODATKOWEPOWRÓT DO MENU


CASE 1

Które zdanie jest poprawne?

He has been to Puławy.
He has been in Puławy.
He has gone to Puławy.

Oczywiście wszystkie trzy formy są możliwe, aczkolwiek znaczenie poszczególnych zdań się zmieni.

a)He has been to Puławy = pojechał do Puław i wrócił

b)He has been in Puławy = on mieszka w Puławach

c)He has gone to Puławy = pojechał ale nie wrócił jeszczeCASE 2

Wiemy, że czasu Present Perfect używamy z mało sprecyzowanymi przysłówkami czasu: before, never, yet, already, ever, np:

Have you ever seen a ghost in that castle?

(Czy widziałeś kiedykolwiek ducha na tym zamku?)


Has Blake closed the door yet?

(Czy Blake zamknął już drzwi?)


Present Perfect używamy także z bardziej precyzujacymi przysłówkami czasu: today (dziś), this + (week, month...)


I have spoken to Carl today. (Rozmawiałem dziś z Carlem.)


Okazuje się jednak (pomimo, że zdanie z punktu gramatyki jest jak najbardziej poprawne)że takie zdanie jest mniej naturalne i rzadziej używane niż to samo zdanie wyrażone czasem Past Simple.

I spoke to Carl today.


***


Z przysłówkami czasu: yesterday, last +.... Present Perfect jest niespotykany, choć nie oznacza to, że taka kombinacja jest niemożliwa:)

example 1
Przykład z Present Perfect

"A double dose of The Cut on BBC Two yesterday has finished series 1 with a bang."

zobacz artykuł ---> http://www.bbc.c(...)ek.shtml

example 2Przykład z Present Perfect Continuous (ta sama zasada)

"Hillary Clinton has been holding talks with the Palestinian President Mahmoud Abbas following discussions yesterday between Mr Abbas and the Israeli Prime Minister."

zobacz artykuł ----> http://www.bbc.c(...)11334385


CASE 3

W części użycie czasu Present Perfect zostało wspomniane, że wiadomości są przedstawiane w czasie Present Perfect, a w czasie Past Simple jeśli przedstawiamy jakieś szczegóły tej wiadomości.

W American English używamy czasu Past Simple do wiadomości.

W American English możliwe jest także użycie already, yet, ever z czasem Past Simple, np:

Did you drink already?

(Czy już wypiłeś?)


I did not eat yet.

(Jeszcze nie zjadłem.)

admin
2014-07-03

Świetne. Napewno wykorzystam to z moimi uczniami. Oby tak dalej, to wyprzedzicie nawet Oxford!!!12014-07-01

Super!!!!!!!! Bardzo przydatne informacje!!!!2014-07-01

Super!!!!!!!! Bardzo przydatne informacje!!!!2012-06-05

Dziękuję,bardzo przydatne:)Dodaj komentarz:


Stolica Polski to:
Pokaż archiwum newsów

Ostatnie posty na forum

Szybka nawigacja po naszym serwisie:

Forum językowe - Forum serwisu 'English for you'

Promuj nas - Wejdź i zobacz jak można pomóc w promocji serwisu 'English for you'

Gramatyka języka angielskiego - Szczegółowo rozpisane czasy oraz inne zagadnienia związane z gramatyką

Pisanie po angielsku - Wyczerpująca instrukcja jak poprawnie pisać po angielsku

Angielski w pracy i biznesie - Wzór CV i listu motywacyjnego, przykładowe listy formalne, oferty pracy za granicą

Fonetyka - Symbole fonetyczne wraz z przykładami, podział głosek, ćwiczenia

Lekcje video - Ucz się angielskiego za pomocą podzielonych na poziomy zaawansowania i tematyką lekcji video

Telewizja z kanałami anglojęzycznymi - Ucz się angielskiego oglądając anglojęzyczne kanały podzielone na kategorie tematyczne

Egzamin gimnazjalny z angielskiego - Wszystko o egzaminie gimnazjalnym

Matura z angielskiego - Wszystko o nowej maturze

Kurs angielskiego od podstaw - Co kilka dni nowa lekcja dla początkujących, całość przy wsparciu lekcji video

Testy - Rozbudowany dział testów podzielonych na kategorie

Działy tematyczne - artykuły z prasy anglojęzycznej, starannie wyselekcjonowane, do wykorzystania w referatach lub jako źródło ciekawych informacji

Egzaminy - Dokładne opisy niemal wszystkich egzaminów językowych od polskich takich jak matura, egzamin gimnazjalny do certyfikatów \'Cambridge\', statystyki zdawalności, opłaty oraz aktualne informatory.

Download - Programy, słowniki, oraz gry edukacyjne skutecznie wspomagające w nauce wraz z opisami i co najważniejsze ZA DARMO

Dla dzieci - Tu z kolei znajdziecie nauką od podstaw, całość podzielona na kategorie w kolorowej oprawie oraz z wymową bez koniecznosci znajomości zapisu fonetycznego

Gry i zabawy online - Pograj w gry edukacyjne bezpośrednio na stronie

Prace uczniów - Czym byłaby teoria bez praktyki, oryginalne prace uczniów podzielone na kategorie, kolorowe projekty tematyczne uczniów + Własne strony uczniów

Kolorowe projekty - Kolorowe projekty uczniów (słownictwo tematyczne)

Dla nauczyciela - Metodyka nauczania, ciekawe zabawy oraz ćwiczenia do wykorzystania na lekcji języka angielskiego wraz z konspektami i wykorzystanymi materiałami

Zapytaj nauczyciela - Na stronie cały czas dyżurują nauczyciele, którzy chętnie bezpłatnie pomogą, odpowiedź otrzymasz bezpośrednio na mail

Newsy ze świata - Bądź na bieżąco, aktualne wiadomości z podziałem na kategorie + Radio BBC

Tematyczne blogi naszych dziennikarzy i redaktorów:

Angielski dla dzieci - Piosenki, gry i zabawy, gramatyka dla dzieci

Emigracja krok po kroku... - Poradnik dla wyjeżdzających na Wyspy

Jottings of interstellar roamer - czyli notes niecodzienny - wspólnie przekroczmy bariery w odbiorze piękna, które nas otacza

Kraje anglosaskie - Historia, literatura, kultura USA i Wielkiej Brytanii

Popkultura USA i Wielkiej Brytanii - Moda, filmy, muzyka, sposób spędzania wolnego czasu za Ocenanem i na Wyspach + radio na stronie

Co warto zobaczyć w USA i Wielkiej Brytanii - Ciekawe miejsca i ludzie okiem podróżnika

Jamajka - wyspa słońce, była kolonia, kraj anglojęzyczny - Ciekawe miejsca, ludzie, kultura okiem pasjonatki

Kanada - kraj klonowego liścia - Ciekawe miejsca, ludzie, kultura okiem pasjonatki

Legal English - Podstawy prawniczego języka angielskiego

British Football - Strona poświęcona tematyce piłki nożnej na Wyspach

Wydawnictwo 'The Teacher' - Dzięki współpracy z wydawnictwem 'The Teacher' dostępne są w naszym serwisie artykuły z zakresu m.in metodyki lub kultury Anglii i innych krajów anglojęzycznych

Język niemiecki dla uczniów i nauczycieli - Język niemiecki, artykuły, materiały, egzaminy

Rak jelita grubego - Serwis partnerski z informacjami o raku jelita grubego

Wszystkie materiały znajdujące się w serwisie 'English for you' chronione są prawami autorskimi. Serwis ma charakter społecznościowy i jest tworzony przez kilkudziesięciu redaktorów. W przypadku zauważenia naruszenia praw autorskich, proszę zgłaszać materiał do moderacji: biuro@jezykangielski.org Życzymy owocnej nauki.

Nasze Artykuły

rogLewo
rogPrawo

Subskrypcja

Nowości, artykuły, materiały, testy, oferta pomocy wprost na Twój email


Księga gości


Powiadamiacz

Jeżeli chcesz, żeby Twój znajomy również odwiedził nasz serwis wpisz Jego email


All Rights Reserved