Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

DLA NAUCZYCIELAZaprezentowane konspekty lekcji zostały opracowane przez nauczycieli dyplomowanych lub zaczerpnięte z renomowanych międzynarodowych serwisów. Dodatkowo zawierają one materiały potrzebne do przygotowania lekcji. Publikacje można wykorzystać przy tworzeniu własnego konspektu. Przy wykorzystaniu ich prosimy podać Ÿródło tzn.
www.jezykangielski.org

Baza konspektów z Naszego forum dostępna bez logowania, kliknij aby wejsćZapraszamy do zapoznania się z pracą poruszającą problem dysleksji w odniesieniu do języka angielskiego:

Część pierwsza
Część druga

Część trzecia
Scenariusz 1
Scenariusz 2

KONSPEKTY LEKCJI

KONSPEKT: A TRIP TO LONDON (koło języka angielskiego). 
Plik w formacie PDF otwierany m.in za pomocą Acrobat Reader
Otwórz konspekt

Otwórz materiały

KONSPEKT: Korelacja różnych przedmiotów na języku angielskim
Otwórz konspekt

KONSPEKT: Inscenizajca na lekcji języka angielskiego,
Temat : The world of fantasy in everyday life
Otwórz konspekt

KONSPEKT: Negocjowanie; I klasa szkoły średniej;
Temat: The rules of negotiations; differences between formal and informal language.
Otwórz konspekt
KONSPEKT: Lekcja hospitowana - pierwsza klasa szkoły podstawowej - Urodziny hipopotama
Otwórz konspekt

KONSPEKT: Wprowadzenie czasu Past Continuous
Otwórz konspekt

KONSPEKT: Wprowadzenie czasu Present Simple
Otwórz konspekt
KONSPEKT: Question tags
Otwórz konspekt
KONSPEKT:
Skrócone konspekty (podstawy czytania i pisania - wersja angielska)
Otwórz

KONSPEKT:
Język angielski klasa V do tematu: 'Be quiet, please. They are learning.'

Otwórz konspekt

KONSPEKT:
Temat: What colour is it?
Część pierwsza
Część druga
Część trzecia

KONSPEKT:
Temat: Number five is about an insect.
Otwórz konspekt

KONSPEKT:
Temat: My family
Otwórz konspekt

KONSPEKT:
Temat: Wprowadzenie zasad odczytywania godzin 
Otwórz konspekt
KONSPEKT:
Temat: Describing people
Otwórz konspekt

KONSPEKT:
Temat: Outdoor education - artykuł + konspekt zajęć
Otwórz materiał

SCENARIUSZE


SCENARIUSZ programu 'Halloween'
Zobacz

SCENARIUSZ konferencji językowej przy współpracy z wydawnictwem Longman z wykorzystaniem materiałów z kursu językowego w Canterbury
Zobacz
Prawidłowo skonstruowana ankieta do powyższej konferencji
Analiza odpowiedzi nauczycieli odnośnie powyższej konferencji

SCENARIUSZ zajęcia na dni otwarte szkoły (LO) - Maturalne rozmowy sterowane
ZobaczPROGRAMY


PRZEDMIOTOWE Zasady Oceniania w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej
Zobacz
PROGRAM pracy (innowacja) z uczniem zdolnym
Zobacz

PROGRAM (innowacja) wykorzystania tekstów angielskich piosenek do czytania i słuchania ze zrozumieniem
Zobacz

PROGRAM (innowacja) - wykorzystanie uzdolnień plastycznych uczniów w procesie kształtowania umiejętności językowych
Zobacz

BIULETYN maturalny z języków obcych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli
Zobacz

Elementy Business English na lekcji
Zobacz

Gry słownikowe w klasie (szczegółowy opis)
Otwórz

Jak wprowadzić czasowniki modalne 'must' i 'mustn't'
Otwórz

Jak wykorzystać reklamy na lekcji (szczegółowy opis lekcji z wykorzystaniem reklam)
Otwórz

Dyskusja na lekcji (szczegółowy opis lekcji do tematu: 'Are Athletes Heroes')
OtwórzTESTY


Test
kompetencji po klasie I
Otwórz

Test kompetencji po klasie II
Otwórz

Test kompetencji po klasie III
Otwórz

Test kompetencji po klasie IV
Otwórz
Test kompetencji po klasie V
Otwórz

Test Present Simple i Present Continuous
Otwórz

Test Present Simple
Otwórz

Test Present Perfect
Otwórz
Test Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, Present Perfect
Otwórz

Test czasów gramatycznych
Otwórz
Ćwiczenia stopniowanie przymiotników
Otwórz

Ćwiczenia must / mustn't
Otwórz

Ćwiczenia pytania szczegółowe
Otwórz
POZOSTAŁE


Strona poświęcona metodyce prowadzona przez Panią Małgorzatę RóżańskąTesty z podziałem na stopień zaawansowania i podziałem na kategorie z możliwością darmowego wydrukowania

Zadanie (Ireland's Turbulent Past - A webquest) - uczniowie wykonują  zadania  oraz  odpowiadają  na pytania z pomocą podanych stron internetowych.
Dokument w formacie pdf

Przykładowy szkic programu wymiany uczniów

Flashcards (pomoce w postaci obrazków lub kart poukładane tematycznie z podpisami i mozliwością wydrukowania)

Po otwarciu strony wybieramy 'preview these cards'
Czasem mamy do wyboru kilka typów kart lub kart bez podpisów. Nazwy kart podane są zawsze nad typami kart.